Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc hiện đang theo dõi 20 biến đổi của biến thể Delta, trong đó nổi lên Delta Plus AY.4.2.

[Infographic] - Biến thể Delta Plus AY.4.2 và mức độ nguy cơ lây lan dịch COVID-19 - Ảnh 1.