Biến thể mới mang tên B.1.1.529. có tới 32 đột biến trong protein gai, bộ phận giúp virus SARS-CoV-2 xâm nhậo tế bào con người. Các đột biến ở protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền bệnh và lây lan của virus, cũng khiến các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh hơn.