Ngày 13/04/2021, Đại diện Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng đã tham dự buổi làm việc của Đoàn công tác Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Hà Giang và UBND huyện Bắc Quang với hai xã Vô Điếm, Việt Hồng huyện Bắc Quang để tìm hiểu khả năng liên kết phát triển vùng Dược liệu tại huyện Bắc Quang.