Trà - Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng

 • facebook
 • googlr
 • skyper
 • zalo
 • facebook
 • tiwter
 • Trà

  Hộp qùa chữ nhật

  Trà dược Bông Sen Vàng

  500,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Hộp quà tam giác

  Trà dược Bông Sen Vàng

  520,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Hộp quà vuông

  Trà dược Bông Sen Vàng

  550,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Cúc

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Cúc hộp tròn cao cấp (20 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Cúc hộp tròn cao cấp (40 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  216,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Hồng

  Trà dược Bông Sen Vàng

  130,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Hồng hộp tròn cao cấp (20 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  130,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Hồng hộp tròn cao cấp (40 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  234,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Khiên Ngưu

  Trà dược Bông Sen Vàng

  130,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Khiên Ngưu hộp tròn cao cấp (20 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  130,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Khiên Ngưu hộp tròn cao cấp (40 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  234,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  19000 99919