Trà thảo dược thanh nhiệt - Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng

 • facebook
 • googlr
 • skyper
 • zalo
 • facebook
 • tiwter
 • Trà thảo dược thanh nhiệt

  Hộp quà thảo dược thanh nhiệt

  Trà dược Bông Sen Vàng

  500,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà nhân trần

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Nhân Trần hộp tròn cao cấp (20 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Nhân Trần hộp tròn cao cấp (40 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  216,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Nụ Vối hộp tròn cao cấp (20 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Nụ Vối hộp tròn cao cấp (40 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  216,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Tam Giác Mạch

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Tam Giác Mạch hộp tròn cao cấp (20 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Tam Giác Mạch hộp tròn cao cấp (40 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  216,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Thanh Nhiệt

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà thanh nhiệt hộp tròn cao cấp (20 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà thanh nhiệt hộp tròn cao cấp (40 túi lọc)

  Trà dược Bông Sen Vàng

  216,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  19000 99919