Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng thống nhất dùng chung một ứng dụng trong khai báo, nhập dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Trao đổi tại hội nghị trực tuyến với các địa phương quán triệt một số nội dung về tiêm chỉnh vaccine phòng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư diễn ra chiều ngày 16/10 tại điểm cầu Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho rằng Việt Nam đang triển khai chiến dịch tiêm chủng diện rộng trên toàn quốc vì vậy dữ liệu tiêm chủng rất quan trọng.

Đặc biệt, dữ liệu tiêm chủng rất cần tính chính xác thông tin của người dân, do đó Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất sử dụng cơ sở quốc gia về dữ liệu dân cư là cơ sở dữ liệu gốc để đối soát, xác minh thông tin chính xác của người dân.

“Với những dữ liệu đã triển khai trong thời gian trước đây, khi chưa có điều kiện đối soát, chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương phổ biến cho người dân phải phản ánh thông tin sai, thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ trên Cổng tiêm chủng quốc gia trước ngày 25/10. Nếu sau ngày 25/10 vẫn xảy ra còn sai sót thì người dân phản ánh trực tiếp tại cơ sở tiêm chủng”- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cả 3 Bộ Y tế – Công an – Thông tin và Truyền thông cùng thống nhất, đối với tất cả các trường hợp tiêm vaccine mới thì cần xác minh thông tin về thân nhân, danh tính của người tiêm ngay từ đầu để đảm bảo thông tin được chính xác.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết thêm cả 3 bộ đã thống nhất các cơ sở thực hiện tiêm chủng vaccine trong thời gian từ ngày 20/10 trở đi phải sử dụng nền tảng tiêm chủng.

Theo đó, các điểm tiêm lập kế hoạch tiêm dựa trên nền tảng; tiêm theo thông tin của người tiêm đã có trên nền tảng và in 100% chứng nhận tiêm chủng từ nền tảng này. Có như thế dữ liệu tiêm chủng mới mang tính chính xác.

“Do đó, chúng tôi đề nghị người dân trước khi đi tiêm chủng hãy cài đặt nền tảng Sổ Sức khoẻ điện tử”- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Chuẩn hoá lại dữ liệu đã tiêm chủng trước đây phải xong trước ngày 11/11/2021

Một nội dung nữa mà cả 3 bộ đã cùng thống nhất là sẽ hoạt động liên thông chia sẻ dữ liệu. Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chỉ đạo chỉ có 1 ứng dụng (app) phục vụ chống dịch là Pc-Covid.

Tuy nhiên, song song với ứng dụng này có những ứng dụng khác mang tính lâu dài, có hay không có dịch bệnh vẫn triển khai, đó là nền tảng ứng dụng Sổ Sức khoẻ điện tử do Bộ Y tế chủ trì thay cho sổ y bạ giấy và ứng dụng lâu dài là VNEID của Bộ Công an để xác thực thông tin, danh tính của người dân, đồng thời phục yêu cầu quản lý nhà nước khác của Bộ Công an.

Theo dự kiến từ ngày 20/10, cả 3 nền tảng này sẽ liên thông phục vụ công tác phòng chống dịch cũng như cuộc sống của người dân.

“Trong giai đoạn phòng chống dịch hiện nay, cả 3 bộ đã thống nhất sử dụng mã QR Code trên thẻ căn cước công dân để định danh công dân, còn đối với những mã QR-Code sinh ra từ ứng dụng thì thống nhất áp dụng định dạng chuẩn do Bộ Thông tin truyền thông ban hành để đảm bảo chia sẻ thông tin, dữ liệu với nhau”- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Về việc chuẩn hoá lại dữ liệu đã tiêm chủng trước đây, các địa phương cần tổ chức nhanh chóng, phải xong trước ngày 11/11/2021.