Hoa cúc vàng còn được gọi là hoàng cúc, được trồng nhiều quanh ta để làm cảnh, nhiều người dùng hoa để pha trà, làm thuốc. Tên khoa học là Chrysanthemun indicum. Sau đây là một số phương pháp trị liệu từ hoa cúc vàng – Kim cúc: