Sau bữa ăn là thời điểm cơ thể khá nhạy cảm do cần có thời gian để xử lý và chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Nếu làm những việc này sau khi ăn no là chúng ta đang tự hại sức khỏe của chính mình. Dưới đây là những thói quen cần tránh làm ngay sau khi ăn no.