• facebook
 • googlr
 • skyper
 • zalo
 • facebook
 • tiwter
 • Slider_01_FINAL
  Slider_02_FINAL
  Slider_03_FINAL
  Slider_04_FINAL

  Trà dược

  Hộp qùa chữ nhật

  Trà dược Bông Sen Vàng

  560,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Hộp quà vuông

  Trà dược Bông Sen Vàng

  680,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Cúc

  Trà dược Bông Sen Vàng

  150,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Hồng

  Trà dược Bông Sen Vàng

  150,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Khiên Ngưu

  Trà dược Bông Sen Vàng

  150,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hoa Nhài

  Trà dược Bông Sen Vàng

  150,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Miễn Dịch

  Trà dược Bông Sen Vàng

  150,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà nhân trần

  Trà dược Bông Sen Vàng

  150,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Nụ Vối

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Tam Giác Mạch

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Thanh Nhiệt

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà thanh nhiệt

  Trà dược Bông Sen Vàng

  150,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  1900 068600

  Liên hệ với chúng tôi