Ngày 20/5, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cùng với lãnh đạo của một số Sở, lãnh đạo huyện Bắc Quang đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng.

CHỦ TỊCH(8)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm địa điểm xây dựng Khu chế xuất dược liệu Bông Sen Vàng

2

Bà Hoàng Yến, chủ tịch Hội đồng quản trị, đang giới thiệu với ông Nguyễn Văn Sơn về quy hoạch Khu chế xuất dược liệu Bông Sen Vàng

3

Bà Hoàng Yến đưa Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đi thăm Phân xưởng sản xuất Trà dược

6.1

Ông Nguyễn Văn Sơn thăm phòng đóng gói trà dược

Sau khi thăm quan địa Khu chế xuất dược liệu Bông Sen Vàng, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cùng lãnh đạo của các sở, lãnh đạo UBND huyện Bắc Quang đã nghe lãnh đạo Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng trình bày về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư Chuỗi liên kết trồng – chế biến – thương mại các sản phẩm giá trị cao từ dược liệu và nông sản tại tỉnh Hà Giang.  Xem xét những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đồng chí Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn liên quan đến thủ tục thuê đất để Công ty cổ phần Bông Sen Vàng thực hiện việc xây dựng vườn bảo tồn và khu nhân giống tại huyện Đồng Văn và Bắc Quang, khu vực phát triển nguyên liệu cho nhà máy chế biến tại Bắc Mê.