2Y6A0180 (2)

Ngày 21 tháng 2 năm 2019, Ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên trung ương đảng, trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Hà Giang, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang đã thăm địa điểm liên kết trồng dược liệu của Công ty CPDL Bông Sen Vàng tại xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn

2Y6A0203 (2)

PGS.TS Nguyễn Tập, thành viên Hội đồng cố vấn khoa học của Công ty CPDL Bông Sen Vàng, đang trình bày với lãnh đạo tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Giang về phương án thiết lập vườn bảo tồn cây thuốc vùng cao núi đã tại TT. Đồng Văn

2Y6A0342

Đoàn công tác của Công ty CPDL Bông Sen Vàng khảo sát địa điểm để thiết lập vườn bảo tồn cây thuốc tại Khu vực Chiêu Lầu Thi, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang)

2Y6A0406

PGS.TS Nguyễn Tập, thành viên Hội đồng cố vấn khoa học của Công ty CPDL Bông Sen Vàng, đang thực hiện khảo sát về tài nguyên cây thuốc tại khu vực xung quanh đỉnh Chiêu Lầu Thi (xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì)

2Y6A1122

Ông Massimo Roj, chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế cảnh quan, đang cùng lãnh đạo của Công ty CPDL Bông Sen Vàng khảo sát thực địa để phát triển ý tưởng thiết kế các vườn bảo tồn cây thuốc kết hợp với du lịch dược liệu tại huyện Đồng Văn