Cholesterol cao có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng. Chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm mức cholesterol cao.